top of page

Energielabel C voor kantoren in 2023 is haalbaar,

mits er voldoende geïnvesteerd wordt’

 

  • Hoe staat Nederland er nu voor?

Momenteel is 43% van de Nederlandse kantoren in het bezit van energielabel D of beter. In het SER-energieakkoord staat beschreven dat de overheid in 2020 100 Peta Joule aan energie moet besparen. Door het upgraden van kantoorpanden naar label C, kan er 8,6 Petajoule worden bespaard.

Kantoren gebouwd voor het jaar 2000 lopen dan ook het grootste risico op benodigde renovatiekosten om aan de nieuwe duurzaamheidseis te voldoen.

  • Investeringen voor een duurzamer pand | Energielabel & kantoorpand

De vraag is of een duurzaamheidsinvestering naar een C-label wel voldoende is. Voor de doelstelling van 2023 is een dergelijke sprong voldoende. Een organisatie moet zich wel afvragen of het investeren in een A-label niet een slimmer idee is op de langere termijn. Gelet op de doelstellingen voor 2050 bestaat er immers een reële kans dat in 2030 een A-label wordt vereist voor kantoorpanden. Waarom zou u dan niet gelijk de investeringsmogelijkheden voor een A-label onderzoeken?

Om te upgraden naar energielabel A zijn er investeringen benodigd, zoals het plaatsen van zonnepanelen (zon-PV), het toepassen van duurzame Ledverlichting, het toepassen van systemen gebaseerd op warmteterugwinning van ventilatielucht en het plaatsen van een Hr-ketel en/of warmtepomp.

  • Businesscase | Investeren in een beter energielabel

Wist u dat een kantoorpand met energielabel C of beter zichzelf terugverdient op de besparing in energiekosten? De businesscase heeft met deze methodiek een terugverdientijd van tussen de 15 en 20 jaar. Voor vastgoedbezitters die een minimaal rendement van 10% willen behalen op elke investering geeft dit wellicht een bittere nasmaak. Gelukkig komt de overheid de vastgoedbezitter tegemoet met verschillende stimuleringsregelingen.

Zo voorziet de regeling Energie-Investeringsaftrek (EIA) de organisatie in een tegemoetkoming in de labelsprong. De duurzaamheidsinvesteringen die benodigd zijn voor het behalen van de gewenste labelsprong komen in aanmerking voor de EIA. Aan een EIA-aanvraag dient een maatwerkadvies, een zogeheten Energieprestatieadvies-utiliteitsbouw (EPA-U), ten grondslag te liggen.

Business District
Brick Buildings

Ledverlichting verplicht per 1 juli 2020

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om bedrijven te verplichten uiterlijk per 1 juli 2020 enkel ledverlichting te gebruiken. Dat meldt Led Magazine.


GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en CDA-Kamerlid Agnes Mulder dienden de motie in. Hij luidde: ‘constaterende dat de verplichting van ledverlichting in de dienstensector 0,9 megaton CO2-winst kan opleveren; overwegende dat de aanschaf van ledverlichting door een lagere energierekening zich op termijn terugverdient; verzoekt de regering, bedrijven te verplichten uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitend ledverlichting te gebruiken; verzoekt de regering tevens om het goede voorbeeld te stellen door zelf ook over te stappen naar ledverlichting in haar gebouwen en installaties, en gaat over tot de orde van de dag.'

 

P2270004 (Kopie).JPG

Banken stellen vergroenen vastgoed verplicht!

Het verduurzamen van uw vastgoed is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor uw bedrijfsvoering. Door te investeren in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare technieken bespaart u op uw energierekening. Daarnaast draagt een duurzaam gebouw bij aan het imago van uw onderneming.

Investering terugverdienen

Om aan een energielabel C-eis te voldoen moet er voor zo’n € 1 miljard aan energiebesparende maatregelen genomen worden. Dit berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De investering verdient zich terug doordat er energie bespaard wordt. De maatregelen hoeven niet ingrijpend te zijn. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinige verlichting of aan een energiezuinige ketel.

Energieinvesteringsaftrek voor energielabelsprong

Hebt u een energielabelsprong gemaakt? Dan kunt met dat gehele pakket aan genomen maatregelen in aanmerking komen voor de Energieinvesteringsaftrek (EIA).

Duurzaamheid

Als producent of importeur dienen wij de elektrische en elektronische apparaten die wij op de markt brengen te registreren. Weee Nederland neemt die taak graag van ons over.

De Nederlandse wetgeving verplicht producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (in het Engels: EEE, Electrical and Electronic Equipment) om zorg te dragen voor de inname en recycling van de apparaten die zij op de markt brengen. Registratie bij de overheid is hiervoor noodzakelijk. Verwerkers (en exporteurs) die Nederlands elektr(on)isch afval verwerken (WEEE ofwel e-waste) zijn ook wettelijk verplicht om te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register.

We vinden het belangrijk dat we zuinig omgaan met onze grondstoffen. Afspraken hier voor staan in het Nationale Grondstoffenakkoord. Het doel is om te komen tot een 100% circulaire economie in 2050. Weee Nederland is één van de ondertekenaars van het akkoord, dat het startpunt markeert om samen aan de slag te gaan. We werken samen met gecertificeerde en gespecialiseerde partners voor de be- en verwerking van e-waste. Zo wordt de keten gesloten en dragen we met elkaar bij aan een duurzame economie. 

CMYK weee logo oranje.jpg
hart_van_bladeren_1.png

Energie-investeringsaftrek breidt uit met energietransitie

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2019 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staat kunnen tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Het budget voor de EIA in 2019 bedraagt 147 miljoen euro. Een grote wijziging dit jaar op de Energielijst betreft de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energietransitie. Binnen dit hoofdstuk moedigt de rijksoverheid elektrificatie en het gebruik van waterstof aan.

Veel ledlampen blijken voor storing te zorgen bij wifi, radio, tv en telefoon. Toezichthouder Agentschap Telecom start een onderzoek.

Het Agentschap Telecom gaat ledlampen van vijftig leveranciers onderzoeken, meldt De Telegraaf. Een aantal van die ledlampen ontregelt draadloze verbindingen, soms ook wanneer die lampen voldoen aan wettelijke normen. In 2016 onderzocht de toezichthouder ook al dertig lampen, die toen allemaal niet aan de overheidsnormen voldeden.

"We weten dat er nog steeds verlichting op de markt is die niet goed is", zegt projectleider Ron Molenkamp van het Agentschap Telecom over ledlampen die nu in de winkel liggen. De toezichthouder kan na zijn onderzoek verschillende maatregelen nemen.

Zo kan een volledige collectie ledlampen van de markt worden gehaald, als die lampen te grote verstoringen veroorzaken. Ook kan het Agentschap de overheid aanbevelen de regels aan te passen, als blijkt dat meerdere lampen door dezelfde oorzaak problemen geven.

Meer apparaten, meer kans op storing;

Het aantal storingen zou ook nog eens toenemen, doordat Nederlanders steeds meer draadloos communicerende apparatuur in huis hebben. Die apparaten gebruiken elk keer een andere draadloze bandbreedte, waardoor de kans op verstoring stijgt.

Verlichtingsexpert Ad Musters zegt tegen De Telegraaf dat ook andere factoren een rol kunnen spelen bij storende ledlampen. Zo gebruiken veel mensen de nieuwe lampen in oude fittingen, ooit bedoeld voor een gloeilamp. "Kijk niet alleen naar de led, let op de hele installatie, van fitting tot bedradingen."

Bron; Telegraaf 25-10-2018

De LED verlichting van Led Group Europe BV voldoen aan de gestelde eisen en alle producten worden storingsvrij geleverd.

 

Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

In2019 verandert het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Naast de energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Daarmee willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u nam.

Erkende Maatregelenlijst

Voor energiebesparende maatregelen gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Hierin staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Begin 2019 worden de geactualiseerde EML gepubliceerd. Maar ga nu alvast aan de slag met energie besparen.

Header en thumb energie besparen MJA gla

Wij verhuizen naar de nieuwe locatie in Harderwijk per 1 oktober 2018

pand dialoc.jpg

De Led Group Europe is per 1 oktober'2018 verhuisd naar een groter pand in Harderwijk. We groeiden uit ons jasje en hadden de behoefte aan meer opslagruimte. Zo kunnen we de grotere vraag naar energiebesparende Led verlichting beter aan voor de toekomst. 

Ook heeft deze nieuwe locatie groei mogelijkheden voor de toekomst en wij zullen dus voorlopig vanuit Harderwijk onze klanten bedienen. 

De locatie is een bestaand pand, hier is o.a. de fa. Dialoc ID gevestigd. Wij maken gebruik van een deel van de achterzijde van het pand.
Het pand is uiteraard volledig duurzaam uitgevoerd, alle conventionele oude verlichting is vervangen door energiebesparende LED verlichting. Ook zijn er aan de buitenkant van het pand verschillende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen aangelegd.

De volgende stap is het pand te voorzien van zonnepanelen en onderzocht wordt de mogelijkheden voor gebruik van warmtepompen.

De Led Group Europe meldt zich aan als 'vriend' van Groevenbeek. Zo willen wij ons profileren als sociale partner en een bijdrage leveren aan het nog completer maken van de school.


Tijdens de eerste samenkomst hebben we symbolisch een handtekening geplaatst in de vorm van een creatieve uiting op een stukje triplex welke in de staart van de Pauw (zie foto) is verwerkt en is komen te hangen in de aula bij de hoofdlocatie in Ermelo. 

Verlichting op de werkplek 

Een prachtig artikel over verlichting op de werkplek, wat wij al jaren verkondigen krijgt nu bijval laat verlichting over aan specialisten. Goedkoop is echt duurkoop

Nieuwe verlichtingsnorm NEN-EN 12464-1 voor werkplekken binnen
Meer comfort en betere gezondheid door goed uitgebalanceerde verlichting. Dat is in het kort de boodschap van de nieuwe, aangepaste norm voor werkplekverlichting. Installateurs moeten nu ook goed letten op de verlichting van wanden en plafonds en kunnen daarom dimmers zonder duidelijk vermelde specificaties beter mijden, constateert Rienk Visser.

Norm voor verlichting van werkplekken vernieuwd
Visser, die hoofdredacteur is van Vakbase Verlichting, nam de nieuwe norm onder de loep en maakte voor de Nederlandse installatiebranche een toelichting. De eerste versie daarvan verscheen in 2002, een herziening volgde in 2011. Hoog tijd dus om de regels weer eens onder loep te nemen, want de ontwikkelingen hebben het afgelopen decennium niet stilgestaan.
Stormachtige ontwikkeling ledverlichting
In de eerste plaats is er de stormachtige ontwikkeling van de ledverlichting. Die geeft ander licht en ook andere mogelijkheden tot verlichting. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten over hoe belangrijk een goed verlichte werkplek eigenlijk is.
Gezondheid en comfort
Wetenschappelijk is aangetoond dat er duidelijk gunstige effecten zijn op gezondheid en comfort en dat werknemers en scholieren beter presteren als ze niet in het schemerdonker zitten. Verlichting blijkt bovendien van invloed is op het ‘circadiaanse’ ritme – het dag- en nachtritme. Voldoende licht op en rond de werkplek kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer last krijgt van ‘winterblues’ of zelfs een winterdepressie. En dat kan een bedrijf veel onnodige kosten schelen.

bottom of page